Individual Leaders

Points per game #
K Ravagli
Thomas
12.3
A Brinkman
Thomas
11.9
M Weaver
Thomas
11.5
K Stubbs
Thomas
10.7
A Piirainen
Thomas
3.2
Complete leaders
Rebounds per game #
A Brinkman
Thomas
7.5
M Weaver
Thomas
6.7
A Piirainen
Thomas
4.7
K Stubbs
Thomas
4.2
S Davis
Thomas
3.8
Complete leaders
FG Pct #
A Brinkman
Thomas
42.2
M Weaver
Thomas
40.9
K Stubbs
Thomas
36.9
K Ravagli
Thomas
36.4
Complete leaders
3PT Pct #
K Ravagli
Thomas
36.6
K Stubbs
Thomas
35.0
Complete leaders