Thomas (ME) at Southern Maine
@ Gorham, Maine (Gorham HS Courts)
Sep 01, 2017

Thomas (ME)
1
Southern Maine
8

Doubles

FINAL 1 2 3
Olivia Mora / Irune Arruti Moreno (THOWT17) 5
> Courtney Jordan / Ashley Owens (SMWTE17) 8
#1 Doubles
FINAL 1 2 3
Alexis Raymond / Sadie Farrand (THOWT17) 1
> Margaret Smith / Rikki Demoranville (SMWTE17) 8
#2 Doubles
FINAL - DEFAULT
No player / No player (THOWT17)
> Joanna Scheidegger / Gabby Brooks (SMWTE17)
#3 Doubles

Singles

FINAL 1 2 3
Olivia Mora (THOWT17) 6 6 4
> Courtney Jordan (SMWTE17) 7 8 6
#1 Singles
FINAL 1 2 3
> Irune Arruti Moreno (THOWT17) 6 6
Rikki Demoranville (SMWTE17) 4 2
#2 Singles
FINAL 1 2 3
Alexis Raymond (THOWT17) 0 3
> Ashley Owens (SMWTE17) 6 6
#3 Singles
FINAL 1 2 3
Sadie Farrand (THOWT17) 1 3
> Margaret Smith (SMWTE17) 6 6
#4 Singles
FINAL - DEFAULT
No player (THOWT17)
> Joanna Scheidegger (SMWTE17)
#5 Singles
FINAL - DEFAULT
No player (THOWT17)
> Gabby Brooks (SMWTE17)
#6 Singles