Thomas (ME) at Castleton University
@ Castleton, Vt. (Castleton Courts)
09/24/2017

Thomas (ME)
0
Castleton University
9

Doubles

FINAL 1 2 3
Olivia Mora / Irune Arruti Moreno (THOWT17) 6
> Ciara Bannister / Kirsten Kruk (CSTWT17) 8
#1 Doubles
FINAL 1 2 3
Alexis Raymond / Sadie Farrand (THOWT17) 0
> Megan Nadler / Danarose Weaver (CSTWT17) 8
#2 Doubles
FINAL 1 2 3
Madison Bentz / Sarahjane Call (THOWT17) 1
> Emily Miller / Alexis Curley (CSTWT17) 8
#3 Doubles

Singles

FINAL 1 2 3
Olivia Mora (THOWT17) 4 4
> Ciara Bannister (CSTWT17) 6 6
#1 Singles
FINAL 1 2 3
Irune Arruti Moreno (THOWT17) 0 6 7
> Megan Nadler (CSTWT17) 6 3 10
#2 Singles
FINAL 1 2 3
Sadie Farrand (THOWT17) 1 1
> Kirsten Kruk (CSTWT17) 6 6
#3 Singles
FINAL 1 2 3
Alexis Raymond (THOWT17) 0 0
> Emily Miller (CSTWT17) 6 6
#4 Singles
FINAL 1 2 3
Madison Bentz (THOWT17) 1 3
> Danarose Weaver (CSTWT17) 6 6
#5 Singles
FINAL 1 2 3
Sarahjane Call (THOWT17) 0 0
> Alexis Curley (CSTWT17) 6 6
#6 Singles