Individual Leaders

Points per game #
K Ravagli
Thomas
13.3
M Weaver
Thomas
11.7
A Brinkman
Thomas
11.6
K Stubbs
Thomas
11.5
A Piirainen
Thomas
3.1
Complete leaders
Rebounds per game #
A Brinkman
Thomas
7.2
M Weaver
Thomas
6.7
A Piirainen
Thomas
4.9
K Stubbs
Thomas
4.7
S Davis
Thomas
4.1
Complete leaders
FG Pct #
A Brinkman
Thomas
42.6
M Weaver
Thomas
41.1
K Ravagli
Thomas
39.3
K Stubbs
Thomas
38.7
Complete leaders
3PT Pct #
K Ravagli
Thomas
40.3
K Stubbs
Thomas
36.9
Complete leaders