Individual Leaders
Hitting Pitching
Batting Average#
R Kappelmann
Thomas
.275
K Gleason
Thomas
.266
B Smith
Thomas
.250
D Kelly
Thomas
.191
D Esposito
Thomas
.174
Complete leaders
Runs Batted In#
R Kappelmann
Thomas
10
R Duran
Thomas
9
N Bagley
Thomas
8
K Gleason
Thomas
7
D Kelly
Thomas
6
Complete leaders
Earned Run Average#
D Copeland
Thomas
4.00
J Lacroix
Thomas
5.40
R Scepansky
Thomas
5.88
Complete leaders
Wins#
R Scepansky
Thomas
2
D Jackman
Thomas
2
D Kelly
Thomas
1
D Copeland
Thomas
1
J Lacroix
Thomas
1
Complete leaders
Home Runs#
D Kelly
Thomas
1
Complete leaders
Stolen Bases#
A Miller
Thomas
8
T Gee
Thomas
4
K Gleason
Thomas
4
D Kelly
Thomas
1
D Esposito
Thomas
1
Complete leaders
Strikeouts#
D Copeland
Thomas
17
R Scepansky
Thomas
16
C Cousins
Thomas
16
D Jackman
Thomas
15
J Lacroix
Thomas
13
Complete leaders
Saves#
D Esposito
Thomas
1
R Scepansky
Thomas
0
S MacNeill
Thomas
0
M Hurley
Thomas
0
D Kelly
Thomas
0
Complete leaders
Player Stats by Team
Thomas